JAFO - ogólny

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. w  restrukturyzacji

ul. Zaciszna 14

63-200 Jarocin

E-mail: jafo@jafo.com.pl

tel. +48 62 747 26 01

fax +48 62 747 27 15

NIP 617-000-08-64