Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarządca

Leszek Burzyński

 

Zarząd

Kazimierz Wojtowicz - Członek Zarządu, Dyrektor d.s. produkcji

 

Prokurent

Jan Warmuz

 

Rada Nadzorcza :

Tomasz Wojtowicz - Przewodniczący

Dawid Wrona - Wiceprzewodniczący

Marta Patyk - Członek

Sławomir Kubiak - członek

Maciej Pawełka - Członek

Roman Sobczak - Członek

 

 

 

biuro zarządu

 

Sekretariat

E-mail: sekretariat@jafo.com.pl

tel. 62 747 26 02          

fax: 62 747 27 15