Programy unijne

UE

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017 - Szlifierka CNC do otworów i wałków - ROZSTRZYGNIĘTE

27.02.2017 - Uwaga: Treść ogłoszenia została zmieniona - Zmiana w zakresie: Wiedza i doświadczenie, termin składania ofert, wzór oferty

zapytanie ofertowe 4/2017 - pionowe centrum obróbcze cnc - ROZSTRZYGNIĘte

zapytanie ofertowe 1/2017 - frezarka łożowa - ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2017 - TOKARKA CNC - ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2017 - POZIOME CENTRUM OBRÓBCZE CNC - rozstrzygnięte

ZAPYTanie ofertowe 7/2017 - laserowy system interferometryczny - ROZSTRZYGNIĘTE

zapytanie ofertowe 8/2017 - obrabiarka do rowków wpustowych i kształtowych - ROZSTRZYGNIĘTE

zapytanie ofertowe 9/2017 - portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC wraz z wyposażeniem - ROZSTRZYGNIĘTE

05.05.2017 - Uwaga: Treść ogłoszenia została zmieniona - Zmiana w zakresie: Opis przedmiotu zamówienia, termin skaładania ofert

zapytanie ofertowe 10/2017 - szlifierka do wałków - ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2017 - modele odlewnicze - rozstrzygnięte

ZAPYTANIE Ofertowe 12/2017 - wyposażenie do maszyny pomiarowej - ROZSTRZYGNIĘTE

 

zapytanie ofertowe 13/2017 - systemy mocujące do obrabiarek cnc - ROZSTRZYGNIĘTE

 

zapytanie ofertowe 14/2017 - stoły magnetyczne do obrabiarek cnc - rozstrzygnięte

22.11.2017 - Uwaga: Treść ogłoszenia została zmieniona - Zmiana w zakresie: Przedmiot zamówienia - parametry techniczne (wielkość pola) dla zadania 1, 2 i 3. Termin składania ofert.

zapytanie ofertowe 15/2017 - narzędzia skrawające do metalu - rozstrzygnięte

16.11.2017 - Uwaga: Treść ogłoszenia została zmieniona - Zmiana w zakresie: Zadanie 1 pozycja 3 i 4 - Uwagi techniczne. Min. ilość krawędzi tnących płytki 8. Pomyłkowo przestawiono w wierszach. Poprawiono załącznik nr 1 do oferty.

zapytanie ofertowe 16/2017 - oprogramowanie typu cad/cam - rozstrzygnięte

16.11.2017 - Uwaga: Treść ogłoszenia została zmieniona - Zmiana w zakresie: Opis przedmiotu zamówienia - pkt 15. Termin składania ofert.

 

Uwaga: Odzuceniu podlegają oferty oferentów, których oferty zostały odrzucone przez zamawiającego w jakichkolwiek innych postępowaniach z powodu podania nieprawdy lub przedstawienia nieprawdziwych oświadczeń.